Onze visie

Toelichting

We willen niet pretenderen dat we de wijsheid in pacht hebben, maar door de vele gesprekken met experts, bewoners, milieugroeperingen en landbouwers hebben we, samen met Daan Arkesteijn van Enter Next Level een eigen, redelijk unieke visie ontwikkeld rondom de aanpak van de uitstootproblematiek in combinatie met de specifieke situatie van de landbouw in het algemeen en in Peel en Maas in het bijzonder. Dit alles ingegeven door onze zorgen om de leefomgeving en de leefbaarheid van het platteland. Onze visie is niet ingegeven door politieke of commerciële belangen maar door onze zorg om de leefbaarheid van niet alleen van het platteland in het algemeen of van Grashoek in het bijzonder, maar van het hele land, de hele planeet. Het gaat niet om ons, maar om de toekomstige generaties die ook recht hebben op een leefbare wereld en een toekomst met perspectief.

Omdat de realiteit snel verandert kan het zijn dat bepaalde bijdrages in de loop van de tijd aangepast worden om recht te doen aan eventueel veranderende inzichten. Omdat het geheel van probleemgebieden en invalshoeken een bijzonder complex geheel is zullen we per bijdrage een aspect, een maatregel of een probleemsituatie apart behandelen. Dit betekent dat in een enkele bijdrage niet de gehele caleidoscoop van invalshoeken en deelgebieden kan behandeld worden en dat dit onvermijdelijk betekent dat bepaalde zaken onderbelicht of zelfs onbelicht blijven, althans voorlopig. Want we streven naar zoveel mogelijk volledigheid en een zo neutraal mogelijke toonzetting. Iedere vorm van kritiek, iedere aan- of opmerking is daarom welkom en zal in de mate van het mogelijke verwerkt worden in een groeiend aantal pagina’s om zo te komen tot een werkdocument dat ten dienste staat van iedereen die begaan is met zijn of haar leefomgeving. Elke bijdrage heeft zijn eigen pagina en is via onderstaande links in te zien.

Revitalisatieplan platteland

50% minder intensieve veeteelt?